Zřícenina hradu Blansko

Zřícenina hradu Blansko se nachází na výrazném kopci u Ryjic nedaleko Ústí nad Labem.

Zřícenina hradu Blansko

Na místě jsou dnes patrné pozůstatky středověkého sídla, které bylo zbudováno na sklonku 14. století pány z Vartenberka. Hrad svou rezidenční funkci plnil do konce 16. století, v důsledku třicetileté války byl zničen a postupně chátral. Dodnes se z památkově chráněného objektu dochovaly relikty obvodových zdí paláce, věže a bašty.

Zřicenina hradu Blansko je přístupná z několika míst. Po žluté ze vsi Blansko, po zelené z Mirkova nebo dále z Ryjic, odkud vedou obě barvy souběžně.

Mapa