Zelčín – Hořín

Zelčín je malá vesnice v mělnickém okrese na levém břehu Vltavy.

Zelčín – Hořín

První historická zmínka o Zelčíně pochází z roku 1245 v souvislosti s královnou Kunhutou a rytířem Lambinem. V dobách středověku byl pro Zelčín hlavní služebnou povinností rybolov. Od roku 1960 náleží katastrální území Zelčína vedlejší obci Hořín.

Hořín je obec ležící asi 2 km západně od Mělníka, jež byla poprvé historicky doložena až v roce 1319. Je však jisté, že založena byla ještě dříve.

Ovocné sady se rozprostírají od nížin až do podhůří. Kulturní krajina s ovocnými sady se vyskytuje převážně v klimatické oblasti teplé, významně však zasahuje také do oblasti mírně teplé. Většinou se jedná o území pahorkatin se zvlněným reliéfem na okrajích úvalů, nížin a pánví. Na trase Polabské stezky zastupují ovocnářství svými sady především obce Daminěves, Lužec nad Vltavou a Cítov.

Mapa