Radobýl

Vrch Radobýl (399 m n. m.) je přírodní památkou s těžbou odkrytým severojižním profilem s dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností čedičové horniny a uspořádáním sloupců v různých směrech.

Radobýl

Na jih a jihozápad orientovaných svazích se nachází travnatá vegetace skalní stepi s hojným zastoupením vzácných a chráněných druhů rostlin jako divizna brunátná, kozinec bezlodyžný, bělozářka liliovitá. Na vrcholu Radobýlu je vztyčen kříž, ten dnešní je již osmý v pořadí od roku 1622.

Galerie

Mapa