Plešivec

Plešivec nebo též Ledový vrch (lidově také zvaný Jordán) je vulkanická čedičová kupa asi 4 km severozápadně od města Litoměřice v CHKO České středohoří.

Plešivec

Hlavní zajímavostí vrchu jsou tzv. ledové jámy na úpatí největšího suťového pole, v nichž se dlouho do jara udržuje sníh a led a v létě je zde velmi chladný vzduch. Je to způsobeno utěsněním spodních partií suťového pole zvětralinami, takže z takto vzniklého vanovitého tvaru těchto částí suťového pole nemůže studený těžký vzduch unikat do té doby, než jej v příští zimě nahradí vzduch ještě studenější. V minulosti docházelo k částečnému odtěžování sutí. Ty jsou otevřené, volně pohyblivé, bez vegetace, jen ojediněle se na jejich stabilizaci podílejí věkovité lípy. Zazemněné části sutí jsou porostlé listnatým lesem.

Ledové jámy na Plešivci patří k nejznámějším jevům toho druhu v Českém středohoří, jedná se však o jev známý z mnoha dalších míst, např. Borečský vrch či Kamenná hůra. Pod vrcholem se nachází ledová studánka s trvalou teplotou vody od 5 do 7 °C. Na území Přírodní památky Plešivec si našel útočiště roháč obecný, největší brouk Evropy, který je zvláště chráněným druhem.

Ve vrcholné části Plešivce je i vyhlídkové místo, které nabízí krásný pohled na panorama Českého středohoří. Výstup na Plešivec je možno pojmout v rámci výletu po Naučné stezce Hlinná–Kamýk.

Mapa