Pískovna Dobříň

Na místě vytěžené části jedné z největších štěrkopískoven v České republice vznikla po zaplavení vodní plocha vhodná pro rekreaci.

Pískovna Dobříň

Pískovna se nachází u města Roudnice nad Labe, v blízkosti vlakové zastávky Dobříň.

Mapa