Masarykovo zdymadlo – Ústí nad Labem

Zdymadla byla vybudována v letech 1924–1936 a jejich cílem bylo zajistit splavnost řeky.

Masarykovo zdymadlo – Ústí nad Labem

Zdymadlo patřilo k největším v ČR a k nejmodernějším v Evropě. Památka je známá také pod názvem Střekovská přehrada. Součástí zdymadel je hydroelektrárna, dvě plavební komory, rybí přechod a jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce 10 metrů. Z Labské stezky pod střekovskou skálou u Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, které je významnou stavbou na plavební trase do Hamburku. Pěkný pohled na zdymadla se otvírá také z hradu Střekova. Zázemí je přístupné během speciálních akcí, jako jsou dny otevřených dveří.

Detailní info o Masarykově zdymadle.

Mapa