Litoměřice

Litoměřice nalezneme na soutoku řek Labe a Ohře, na rozhraní vrchů Českého středohoří a úrodné Polabské nížiny. Litoměřicko je proslulé jako jedna z vyhlášených vinařských oblastí Čech. Okolí tvoří krajina malebného kopcovitého rázu.

Litoměřice

Informační centrum v podloubí litoměřické radnice na Mírovém náměstí je vstupní branou zvoucí k návštěvě vyhlídkové věže Kalich, která byla postavena v 16. století. Z věže je krásný výhled na historické jádro města, soutok řek Labe a Ohře a okolní krajinu Českého středohoří.

Neméně kouzelný pohled nabízí i 65 metrů vysoká věž katedrály sv. Štěpána, jež se nachází na Dómském náměstí rozprostřeném na stejnojmenném vrchu. Z ptačí perspektivy nahlédnete i do zahrad biskupské rezidence.

Historickou slávu královských Litoměřic Vám jako němí svědkové připomenou gotické, renesanční i barokní stavby, chráněné v městské památkové rezervaci, vyhlášené roku 1978. Z 256 objektů je jich 104 zapsáno na státním seznamu nemovitých kulturních památek a téměř všechny je naleznete v historickém městském jádru, které je ohraničené z velké části dochovaným gotickým opevněním.

Domy okolo náměstí, historická sklepení, mnohé kostely, muzeum, několik galerií a mnoho dalších zajímavostí, to vše čeká na váš zájem a vaši návštěvu. Projděte si hradební parkány – zde najdete nejen pohodu a klid, ale i nádherný výhled na staré Litoměřice s Dómským pahorkem či na panorama Českého středohoří s Hazmburkem a památnou horou Říp.

Litoměřice však nejsou jen městem bohaté historie, ale také město žijící kulturou a sportem. Návštěvník zde najde galerie, muzea, divadlo i kino, různá sportoviště, koupaliště i hřiště na golf. Na výstavišti se koná v průběhu roku množství výstav, z nichž nejnavštěvovanější je na podzim Zahrada Čech.

Galerie

Mapa