Klášter a zámek Doksany

Klášter v Doksanech se těšil největšímu rozmachu ve 13. a 14. století. Za husitství a během třicetileté války byl vypleněn. Ve 2. polovině 17. století byl velkoryse barokně přestavěn.

Klášter a zámek Doksany

Po zrušení kláštera (roku 1782) císařem Josefem II. byla stavba využívána jako nemocnice či kasárna. Později po úpravách na panské sídlo nabyl klášter charakteru zámku. V 90. letech 20. století se do Doksan vrátily řádové sestry. Asi nejpůsobivější částí doksanského kláštera je románská krypta. Přes úpravu z konce 19. století se tu ocitnete v románském prostředí 12. a 13. století. Prohlédnout si lze i klášterní kostel Narození Panny Marie na severní straně druhého nádvoří. Areál kláštera je z jižní a západní strany obklopen barokními zahradami a anglickým parkem.

Galerie

Mapa