Holý vrch

Relativně plochý čedičový vrch nad obcí Hlinná.

Holý vrch

Nachází se zde stejnojmenná přírodní rezervace s výskytem vzácných rostlin, zejména pak rostlinná společenstva s koniklecem otevřeným a koniklecem lučním. Roste zde i koniklec Hackelův, což je přírodní kříženec vzniklý z obou předchozích druhů. Na západní straně svahu se nalézají porůznu roztroušené čedičové skalky označované místním názvem Učitel a žáci.

Další informace najdete v sekci NS Hlinná – Kamýk.

Galerie

Mapa