CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

CHKO Kokořínsko byla vyhlášena v roce 1976, v roce 2014 byla rozšířena o oblast v okolí Máchova jezera a získala druhou část současného jména – Máchův kraj.

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je unikátní oblastí se specifickou geomorfologií kvádrových pískovců, vysokou diverzitou rostlinných i živočišných druhů podmíněnou především geologií, klimatem a existencí rozsáhlých mokřadů a hlubokých lesů. Území není jedinečné jen z přírodního, ale i z kulturního hlediska. Lidová architektura je zde unikátně propojena s krajinným rázem s vyrovnaným zastoupením lesní i nelesní půdy a citlivým zemědělským využíváním.

Mapa