Bílé stráně

Bílá stráň, protáhlé, dvouvrcholové návrší nepravidelného tvaru s nadmořskou výškou 354 m n. m., se rozkládá mezi Litoměřicemi, Žitenicemi a Skalicí. Jedna z užších stran je zakončena Mostnou horou s rozhlednou, opačná strana se svažuje do úzkého údolí, nad kterým se vypíná do výšky 590 m n. m. Křížová hora.

Litoměřice

Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

ceskestredohori.ochranaprirody.cz

Kategorie

Bílé stráně

Část svahu vyššího vrcholu, naproti skalnímu útvaru Kočka u Žitenic, tvoří erodovaná příkrá stráň, kde se nachází množství zajímavých rostlin, např. kamejka modronachová, devaterník velkokvětý tmavý, krvavec menší, úročník bolhoj, kakost krvavý, rozrazil ožankovitý aj. Mnohem významnější je však strana protilehlá, západní s mírným natočením k severu. Výhřevný, opukový svah strmě spadající k Pokratickému potoku, místy s erozí a drobnými sesuvy obnaženým skalním podložím, na dálku bíle zářícím, který dal lokalitě jméno, patří z hlediska výskytu vzácných a chráněných rostlin, zejména vstavačovitých, k nejcennějším v severních Čechách. Lokalita na rozloze 3,24 ha byla 30. 3. 1954 vyhlášena chráněným územím, jedna její část byla chráněna již od r.1929. Patří k evropsky významným lokalitám soustavy NATURA 2000.

Další informace najdete v sekci NS Hlinná – Kamýk

Galerie

Mapa