Přístaviště Štětí

Přístaviště se nachází v okrese Litoměřice, říční km 821,66

Přístaviště Štětí

Kategorie

Přístaviště Štětí

PŘÍSTAVIŠTĚ ŠTĚTÍ

  • Přístaviště malých plavidel je tvořeno pevným molem o délce 62,4 m a šířce 2,15 m. Součástí mola je 6 kusů výložníků osazených šikmo poproudním směrem. Výložníky jsou plovoucími konstrukcemi, nesené plastovými plováky. Konstruovány jsou jako sklopné. V případě potřeby, především při hrozících zvýšených vodních stavech.
  • Na pevném molu jsou osazeny tři odběrné sloupky zjednodušené konstrukce (pevné molo bude při zvýšených vodních stavech zaplaveno). Z hlediska povodňového se počítá se zatopením mola ještě před dosažením průtoku při Q 5-leté.
  • Osvětlení mola je řešeno orientačními svítidly.
    Z mola na břeh vede lávka dlouhá 4 m.
  • K molu je přivedena elektrická přípojka pro zajištění přívodu a odběru elektřiny. Přípojka je dovedena do 3 odběrných stojanů na pevném mole. Jako servisní a obslužné zázemí pro technologii pevného mola je vybudováno obslužné rozvaděčové plato, kde výška plata je v úrovni hladiny při Q20. Z plata jsou napájena elektrická zařízení na mole. Plato tvoří ocelová konstrukce na sloupcích. Na platě jsou rovněž osazeny dvě fixní nepohyblivé kamery.

NÁŠ TIP

  • dětské hřiště
  • občerstvení Long Beach

Mapa