Lodní doprava T93 Litoměřice - Terezín

Ústecký kraj zavádí úplně novou a jedinečnou turistickou lodní linku T93, která bude po vodě spojovat Litoměřice s Terezínem.

Lodní doprava T93 Litoměřice - Terezín

Kategorie

Lodní doprava T93 Litoměřice - Terezín

Nová lodní linka bude provozována malou loďkou s kapacitou maximálně 11 osob, neboť větší plavidlo nelze po řece Ohře použít, z důvodu malé hloubky řeky. Díky tomu však bude moci plout ve větším intervalu - každý den, mimo pondělí, tato linka nabídne osm párů spojů, první vždy v 9 hodin z Litoměřic a poslední v 17:35 z Terezína.

Přístaviště této unikátní lodní linky budou místěna v Litoměřicích na Lodním náměstí a v Terezíně nedaleko pietního místa u řeky Ohře, kde bude zřízeno zcela nové plovoucí molo a přístupová cesta k němu. 

Linku bude provozovat dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., tato dopravní společnost má zkušenosti ze svého dlouhodobého působení na lodní lince v Lokti a na přehradě Skalka u Chebu a také disponuje lodí Skalka, která má ideální ponor pro danou plavební trasu.

Nová turistická linka zahájí svůj provoz 9. června 2023 a bude v provozu během celé turistické sezóny. Zahájení proběhne za doprovodu zástupců z Ústeckého kraje, zástupců společnosti AKV a přítomni budou i starostové obou měst.

Jízdní řád zde

Mapa