Informační centrum – Litoměřice

Informační centrum královského města Litoměřice

Informační centrum – Litoměřice

Informační centrum se nachází na Mírovém náměstí v přízemí budovy Městského úřadu (Dům U Kalicha).

Otevírací doba

Květen–září: denně 9.00–18.00
Říjen–duben:
Pondělí–pátek: 9.00–17.00
Sobota: 9.00–12.00

Služby:

  • Komplexní informace a služby související s cestovním ruchem
  • Turistické informace o městě, jeho okolí a památkách i tipy pro volný čas
  • Informační materiály, suvenýry
  • Možnost zajistit ubytování
  • Objednávky prohlídky města s průvodcem, vyhlídkové věže Kalich a stálé expozice v podzemí města „Důl Richard v proměnách času“
  • K dispozici je veřejný internet

Mapa